Kursu apraksts

    

    LU Konfūcija institūtā ķīniešu valodas mācības tika uzsāktas 2012. gada 24. septembrī.

   Patlaban LU Konfūcija institūts piedāvā valodas apguvi septiņos līmeņos: iesācēju, vidējā un augstākā līmeņa grupā bērniem, kā arī iesācēju, vidējā, augstākā un visaugstākā līmeņa grupā studentiem.

   Ķīniešu valodas nodarbību plānā ir ķīniešu valodas mācības un Ķīnas kultūras apguve.

   Ķīniešu valoda iesācēju līmenī ietver ikdienā lietoto leksiku un frāzes, kas nodrošina elementāru saziņu.

   Vidējā līmeņa grupas nodarbībās uzmanības centrā ir ķīniešu valodas hieroglifu rakstība un leksikas nostiprināšana un paplašināšana.

   Augstākā un visaugstākā līmeņa grupas studenti tiek mācīti savas domas izteikt ķīniešu valodā, kā arī vispusīgi uzlabot ķīniešu valodas prasmes.

   Rēķinoties ar studentu valodas prasmes līmeni, šajās nodarbībās notiek priekšlasījumi par Ķīnas vēsturi, pilsētām, Ķīnā dzīvojošām tautībām, tradicionālo mūziku, ieražām, tējas kultūru, kaligrāfiju, ķīniešu aplikāciju izgatavošanas tradīciju, kā arī ķīniešu filmu skatīšanās. Šādā veidā notiek iepazīšanās ar Ķīnas kultūru.

 

Mēs piedāvājam

·        Ķīniešu valodas apguvi jebkuram interesentam no 7 gadu vecuma;

·        Ķīniešu valodas apguvi ar jebkādu valodas zināšanu līmeni;

·        Nodarbības norisinās darba dienu vakaros no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.30 divas līdz trīs reizes nedēļā katrai grupai LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, Rīgā, 4. stāvā (uzsākot mācību gadu, iespējams mācību norises laiki un vieta tiks mainīta);

·        Tiek izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa noklausīšanos (semestra gala eksāmens un 75% apmeklējums) (LU studentiem iespēja kursu pielīdzināt kā C daļas kursu un saņemt 4 KP);

·        Mēnesī reizi tiek organizēts „Ķīniešu valodas salons”, kurā var praktizēt savu valodu un iepazīties ar citiem ķīniešiem, kuri dzīvo un strādā Latvijā;

·        Iespēja piedalīties ar savu priekšnesumu vai kā skatītājs LU KI organizētajos kultūras pasākumos (Rudens vidus festivāls, Pavasara svētki jeb Kīniešu Jaunais gads, u.c.)

·        Ņemt dalību starptautiskā ķīniešu valodas konkursā „Ķīniešu valodas tilts” („Chinese Bridge”) (ar atlasi Latvijā);

·        Iespēja saņemt Konfūcija institūtu Galvenās pārvaldes/Haņbaņ (Hanban) stipendiju mācībām Ķīnā (no 1 līdz 4 gadiem);

·        Iespējama dalība ikgadējā KI organizētajā vasaras nometnē Ķīnā (ilgums vidēji 2 nedēļas).